Erməni separatizmi Serj Sarkisyanın əleyhinə çevrildi

16 Aprel 2018 12:50 (UTC+04:00)

S.Sərkisyanın baş nazir qismində Ermənistana rəhbərlik etməsinə qarşı mübarizə başlayıb. Mübarizənin liderləri S.Sərkisyana qarşı koalisiyanı genişləndirmək niyyətindədirlər və onlar Dağlıq Qarabağda erməni separatizminin öncüllərindən olmuş, Azərbaycan torpaqlarının işğalında xüsusi rolu olan V.Badasyana müraciətedərək Qarabağdan olanları S.Sərkisyanın əleyhinə çıxış etməyə çağırıb. Ənmaraqlısı da budur ki, Badasyan Dağlıq Qarabağ ermənilərinin S.Sərkisyana qarşıçıxmasını nəinki istisna etməyib, hətta bunu zəruri adlandırıb. O, bildirib ki,Ermənistanda yaşayan Dağlıq Qarabağ erməniləri vəziyyətin gedişini izləyirlər.Əgər S.Sərkisyana qarşı mübarizə ciddi olacaqsa, Ermənistanda yaşayan Dağlıq Qarabağ erməniləri də o mübarizəyə dəstək verəcəklər. Badasyan fikrini əsaslandırmaq üçün Dağlıq Qarabağın təhlükəsizliyini və coğrafi vəziyyətini misal göstərib. Eləcə də bəlli məsələlərə görə çox şeyi açıqlaya bilməyəcəyini bildirib. V.Badasyanın dedikləri Azərbaycanda bizə gün kimi aydındır. Dağlıq Qarabağ erməniləri ilə Ermənistan erməniləri arasında ziddiyyətin, hətta ədavətinolduğu bizə çoxdan bəllidir. Bunu  Siyasi İnnovasiya və Texnologiyalar Mərkəzinin direktoru, politoloq Mübariz Əhmədoğlu deyib.

Dağlıq Qarabağ erməniləribaşa düşürlər ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağdakı ermənilərin təhlükəsizliyini təminedə bilmir. Dağlıq Qarabağ ermənilərinin bəzilərinin fikrincə, S.SərkisyanDağlıq Qarabağ ermənilərinin təhlükəsizliyini bilərəkdən təmin etmək fikrindədeyil; Serj Sərkisyan Dağlıq Qarabağ ermənilərinin problemli olmasında maraqlıdır.Ona görə Dağlıq Qarabağ erməniləri çalışırlar ki, Ermənistan rəhbərliyini realpraqmatik siyasət aparmağa vadar etsinlər.

İndi Dağlıq Qarabağ erməniləri üçünreal praqmatik siyasət Ermənistanın Azərbaycanla münasibətlərinin normallaşmasıüzərində qurulub. Dağlıq Qarabağ ermənilərinin fikrincə, Ermənistan Azərbaycanla münasibətlərini hərb vasitəsilə müəyyənləşdirməməlidir. Ermənistan Azərbaycanla münasibətlərini yaxşılaşdırmalıdır. Yalnız Ermənistan və Azərbaycan arasındakımünasibətlərin normallaşması Dağlıq Qarabağdakı ermənilərin fiziki təhlükəsizliyinin təminatıdır. Hal-hazırda Dağlıq Qarabağ erməniləri bu fəlsəfə ilə yaşayırlar.

Dağlıq Qarabağdakı proseslər S.Sərkisyanın arzuladığı istiqamətdə getmir və gələcəkdə daha da bu S.Sərkisyanın əleyhinə sürətlə çevriləcəyini göstərir.

Azərbaycan Dağlıq Qarabağ erməniləri tərəfindən gələn istənilən müraciəti qəbul etməyə hazırdır. Amma müraciət kütləvi, müraciəti imzalayan şəxslər kifayət qədər ciddireputasiyaya malik olmalıdır.

Dağlıq Qarabağ erməniləri adından müraciəti yayanların Ermənistanda və yaxud Dağlıq Qarabağın özündə yaşamasının elə də böyük əhəmiyyəti yoxdur.