MEK –də beynəlxalq kitab mübadiləsi

AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasına mart ayı ərzində dünyanın bir çox ölkələrinin təşkilatları ilə Beynəlxalq Kitab Mübadiləsi (BKM) çərçivəsində 22 nüsxə kitab və 46 nüsxə jurnal daxil olub.

Mərkəzdən "Olaylar" - a bildirilib ki, nəşrlər Böyük Britaniyanın "Nature" jurnalının redaksiyası, Böyük Britaniyanın Edinburq Kral Cəmiyyətinin Kitabxanası, Yaponiya Hirosima Universitetinin Kitabxanası, Kimya Cəmiyyəti, Geokimya Cəmiyyəti, ABŞ-ın Miçiqan Universitet Kitabxanası, "Science News" jurnalının redaksiyası, Vyana Təbiət Tarixi Muzeyinin Kitabxanası, Almaniyanın Botanika Bağı və Muzeyi Kitabxanası, Bosniya və Herseqovinanın Milli Kitabxanası, Gazi Xosrov bəy Kitabxanası, Türkiyənin Türk Dil Qurumu, Türk Ocakları yayınevi, Türk Tarih Kurumu, Türk Dünyası Araşdırmaları Fondu, İsveç, Misir Milli Kitabxanası, Qırğızıstanın "Kutaalam" şirkəti, Türkmənistan Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasından və s. ünvanlardan əldə edilib.

MEK-ə Mart ayı ərzində tərəfdaşlar tərəfindən göndərilən sənədlər aşağıdakılardır:

ALMANİYA (kitab)

1.Raab-Staube,E. Taxonomic revision of Saussurea subgenus Amphilaena. Berlin,2017

AVSTRİYA (jurnal)

1.Annalen des naturhistorischen Museums in Wien 2017 Serie A 119 - 2 copyjurnal

2.Koleopterologische Rundschau 2016-Bd.86

BÖYÜK BRİTANİYA (jurnal)

1.Transactions of the Royal Society of Edinburgh: Proceedings Section A mathematics 2016- Vol.106 Part 4

YAPONİYA (jurnal)

1.Geochemical Journal 2016 Vol.50, Nr.6 - 2 copy

2.Nature 2017 Vol.542 No.7640

3.Nature 2017 Vol.542 No.7641

4.Nature 2017 Vol.542 No.7642

5.Hiroshima Mathematical Journal 2016 Vol.46, Nr.3 Journal of Oleo Science 2017 Vol.66, No.2

ABŞ (jurnal)

1.Science News 2017 Vol.191, Nr.3

2.Science News 2017 Vol.191, Nr.4

3.Nationalities Papers 2017 Vol.45, No.1

4.The Michigan Botanist 2016 Vol.55, Nr-1-2 - 2 copy

BOSNİYA VƏ HERSEQOVİNA (jurnal, kitab)

1.Sarajevo Journal of mathematics 2016 Vol.12, No.2

2.Anali gazi Husrev-begove bibliotheke kn.XXXVII. Sarajevo, 2016

TÜRKİYƏ (jurnal)

1.Türk Yurdu 2014 - 103, sayı 317

2.Türk Yurdu 2014 - 103, sayı 319

3.Türk Yurdu 2014 - 103, sayı 320

4.Türk Yurdu 2014 - 103, sayı 321

5.Türk Yurdu 2014 - 103, sayı 322

6.Türk Yurdu 2014 - 103, sayı 323

7.Türk Yurdu 2014 - 103, sayı 324

8.Türk Yurdu 2014 - 103, sayı 325

9.Türk Yurdu 2014 - 103, sayı 327

10.Türk Yurdu 2014 - 103, sayı 228

11.Türk Yurdu 2016 - 105, sayı 350

12.Türk Yurdu 2016 - 105, sayı 351

13.Türk Yurdu 2016 - 105, sayı 352 - 2 nüsxə

14.Türk Yurdu 2017 - 106, sayı 353

15.Türk Yurdu 2017 - 106, sayı 354 - 21 nüsxə

16.Türk Yurdu 2017 - 106, sayı 355 -14nüsxə

17.Türk Dünyası tarih Kültür dergisi 2017 Cilt 61 Sayı 361

18.Türk Dünyası tarih Kültür dergisi 2017 Cilt 61 Sayı 361

19.Türk Dünyası tarih Kültür dergisi 2017 Cilt 61 Sayı 362

20.Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 2017 Nr.80

21.Belleten 2016 Cild 80, Sayı 288

22.Belleten 2016 Cild 80, Syıa 289

23.Türk Dünyası Araştırmaları 2017, Vol.115, Nr.226

24.Türk dili 2017 Cilt CXII, Sayı 781

25.Türk dili 2017 Cilt CXII, Sayı 783

QIRĞIZISTAN (kitab)

1.Кыргызский фольклор для детей. Том 1 2016 - 6 экз

2.Кыргызский фольклор для детей. Том 2 2016 - 6 экз.

İSVEÇ (jurnal)

1.Elements (An İnternational Magazine of Mineralogy, Geochemistry and Petrology 2017 Vol.13, Nr.1

TÜRKMƏNİSTAN (kitab)

1.А.Язбердиев. Избранные статьи. Ашхабад, 2015 Т.VIII (2 copies)

MİSİR (kitab)

ديوان وادي النيل للمبدعين 1

الإنسان معجزة الخلق2

الهلال3

الهلال4

المسرحيات الفائزة5

طبائع الاستبداد6

فلسفة الأخلاق و السياسية عند شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد بن أبي الربيع7

حولية8

O cümlədən, BKM çərçivəsində AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanası tərəfindən Rusiya Dövlət Kitabxanası, ABŞ Konqres Kitabxanası, Yaponiyanın Milli Kitabxanası, Meksika Milli Kitabxanası, Fransa Milli Kitabxanası, Milli Tarix Muzeyinin Kitabxanası, Finlandiya Sənədlərin Mübadiləsi Mərkəzi, Qazaxıstan Milli Kitabxanasına aşağıdakı ədəbiyyatlar göndərilmişdir.

1. Vagif Sultanly. The legend of the snake. London, 2015 (2 copies)

2. Vagif Sultanly. The Human sea. Lancashire, 2012

3. Рауф Гусейнзаде. Кавказ и Армяне. Баку, 2014 (2 )

4. Аида Фейзуллаева. Восточный и Западный факторы в мировоззрении Азербайджанских писателей ХХ века. Баку, 2012

5. Аида Фейзуллаева. Олжас Сулейманов. Баку, 2009

6. Аида Фейзуллаева. Азербайджанские писатели в России. Баку, 2006

7. Рауф Гусейнзаде. Сельджукская эпоха истории Кавказа. Москва, 2012 (2 copy)

8. Azərbaycan Kimya jurnalı. 2016 N 3

9. Turkologiya -2016 N.4 (2 nüsxə); 2017 Nr.1 (2 nüsxə)

10. Литературный Азербайджан 2017 № 1,2,3

11. AMEA-nın xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. 2017

12. AMEA-nın xəbərləri. Biologiya və tibb elmləri seriyası. 2016 № 2,3 (2 nüsxə)

13. AMEA Xəbərlər: Yer elmləri. 2015 Nr.3, 4; 2016 Nr. 1-2;Nr.3-4

Qeyd edək ki, Beynəlxalq Kitab Mübadiləsi çərçivəsində Yaponiyadan əldə edilən "Kumamoto Journal of Mathematics" jurnalının 2017-ci il buraxlışı (30-cu cildi) artıq elektron formada təqdim edilib və jurnal bundan sonrakı nəşrləri elektron formada MEK oxucularına təqdim edəcək.

Maraqlı xəbərləri Olaylar.Az Facebook səhifəmizdən izləyin.

Şərh yaz:

DİGƏR XƏBƏRLƏR