15 ildə milli iqtisadiyyatımız 3 dəfədən çox olmaqla genişlənib

Beynəlxalq standartlara cavab verən bugünkü magistral yollarımız ölkəmizin simasını başdan-başa dəyişdirmişdir

Bu gün ölkədə aparılan siyasi iqtisadi və sosial islatların başlıca hədəfi, vətəndaşların rifah halının daha da yaxşılaşdırılmasına yönəlib. Cənab prezident İlham Əliyev XXI əsrdə nəhəng transmilli layihələri həyata keçirməklə ən güclü rəqiblərə qalib gəldi və həyata keçirilən bütün islatların uğurlu nəticəsi olaraq  müstəqilliyimiz təmin olundu. Vətəndaşların sosial rifahının yaxşılaşdırılması Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin siyasətinin həmişə ana xəttini təşkil edib. Prezident İlham Əliyevin siyasətinin mərkəzində insan amili dayanır, amalı qurub-yaratmaq, xalqını daha xoş günə, daha firavan həyata qovuşdurmaqdır. Dövlətimiz atdığı bütün addımlarda xalqı düşünür, verilən bütün qərarlar xalqın həyat şəraitinin , sosial durumunun gündən-günə yaxşılasmasına xidmət edir. Cənab İlham Əliyev yol infrastrukturunun inkişafına böyük önəm verir.Yollarımız dünya standartlarina uyğun inşa edilir. İnsanların rifahi həyata keçirilən dövlət proqramlarında hər zman ön sıralarda durub. Ölkənin yol infrastrukturunun yenilənməsi iqtisati inkişaf göstəricisi olmaqla əhalinin sosial vəziyyətində olan müsbət irəliləyişi sərgiləyir. Ölkədə hər bir sahədə dinamik inkişaf müşahidə olunur. Bunun səbəbi isə iqtisadi-siyasi bünövrənin təməlinin düzgün qoyulması, icrasına nəzarətin olunmasıdır. Prezident İlham Əliyev hər bir addımında vətəndaşların sosial mənafeyini əsas götürür, əhalinin bütün təbəqələrinin sosial rifahını şərtləndirən çeşidli dövlət proqramlarının həyata keşirilməsinə xüsusi önəm verir. Dövlət başçısının böyük qətiyyətlə həyata keçirdiyi islahatlar Azərbaycanın inkişaf perspektivi baxımından sözün həqiqi mənasında yeni üfüqlər açıb. Bütün bölgələrdə yolların salınması insanlar üçün gəliş-gedişi asanlaşdırır, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanlar məhsullarını rahat şəkildə bazara gətirir. Həm də rayonların, kəndlərin imici daha da gözəlləşir.

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş sosial - iqtisadi inkişaf strategiyası Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin fəaliyyətində yaradıcı şəkildə çox yüksək səviyyədə uğurla davam etdirilir. Bu gün Azərbaycan ən yüksək inkişaf dövründədir. Artqı bölgələrimizdədə geniş layihələr həyata keçirilir. Bölgələrdə yolların salınması insanlar üçün gəliş-gedişi asanlaşdırır, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanlar məhsullarını rahat şəkildə bazara gətirir. Həm də rayonların, kəndlərin inkişafı daha da artır. Cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən imzalanmış 81 Sərəncama əsasən, 48 rayon və şəhər ərazisində 3,6 milyon əhalinin yaşadığı 761 yaşayış məntəqəsini birləşdirən, uzunluğu 1.816 kilometr olan avtomobil yollarının tikintisi və yenidən qurulması işləri davam etdirilir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanda bütün sahələr son 16 ilə yaxın bir dövrdə özünün ən sürətli inkişaf dörünü yaşayıb. Yoxsulluğun səviyyəsinin azalması sahəsində Azərbaycanın əldə etdiyi nəticəni digər, hətta yüksək dinamika nümunələri nümayiş etdirən ölkələr 20-30 il ərzində qazana bilmirlər. Azərbaycanın həyatında baş verən dəyişikliklər, onu əks etdirən statistikaya qısa baxış dediklərimizin əyani təcəssümü sayıla bilər. Təxminən 15 il ərzində ölkəmiz misli görünməmiş yüksəlişə nail oldu, dünyanın ən dinamik inkişaf edən iqtisadiyyatı kimi özünü təsdiqlədi. Azərbaycan vətəndaşlarının, demək olar ki, əksər hissəsi cənab Prezident İlham Əliyevin iqtisadi islahatlarını dəstəkləyir, ölkədə sosial sabitlik yaradıldığına görə hökumətin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirir, aparılan ümumi xarici siyasətə dəstək nümayiş etdirir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın hazırkı siyasi kursu uzaq perspektivlərə köklənməsi, uzaqgörənliyi və balanslılığı ilə daim bölgədə fərqlənir.Bu siyasətə alternativ yoxdur və müxalifətin real güc ortaya qoyacağı sadəcə absurddur.

Ölkədə yol-nəqliyyat strukturu müasir tələblərə uyğun yenidən qurulur. Hansı bölgəyə, şəhər və qəsəbəyə yol çəkilirsə, həmin ərazidə yeni infrastruktur yaradılır, investisiya cəlb olunur, bir sözlə, bu bölgədə həyat sözün əsl mənasında canlanır. Nahaq yerə demirlər ki, müasir yol dövlətin iqtisadi qüdrətini nümayiş etdirməklə yanaşı, həm də həyatın başlanğıcıdır. Azərbaycanın yol infrastrukturunun dəyişdirilməsinə, yollarımızın formalaşdırılmasına və inkişafına hələ 27 il əvvəl ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən başlanılmışdır. Ulu öndər yolu təkcə mədəniyyət və iqtisadiyyat faktoru deyil, həm də bütünlüklə həyat mənbəyi hesab etmişdir. Beynəlxalq standartlara cavab verən bugünkü magistral yollarımız ölkəmizin simasını başdan-başa dəyişdirmişdir. Respublika iqtisadiyyatının qüdrətini artıran bu yollar indi Avropa ölkələrinin yollarından heç də geri qalmır. Fərəhlidir ki, avtomobil yollarının tikintisi və yenidən qurulması işlərinin həcmi ilbəil artır. Yürüdülən müdrik, praqmatik siyasəti nəticəsində Azərbaycanda dinamik sosial-iqtisadi inkişaf davam edir, xalqın əmin-amanlığı və rifahı naminə bütün zəruri addımlar atılır, ardıcıl və sistemli tədbirlər görülür. Son 15 ildə milli iqtisadiyyatımız 3 dəfədən çox olmaqla genişlənib ki, bu da dünyada ən yaxşı göstəricilərdən biri hesab olunur. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən məqəsədyönülü siyasət sayəsənidə azərbaycan güclü iqtisadiyyat quruculuğuna nail olub. Ölkədə biznes mütitinin optimallaşdırlması banl maliyyə sektorunda inkluzisiyaının daha da artırılması daxili istehsalın qorunması vergi bazasının genişləndirilməsi nəzərədə tutulmuşdur. Azərbaycanın hərtərəfli inkişafında vacib amil kimi önə çəkilən regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramlarının uğurlu icrası nəticəsində iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi yüksək səviyyədə təmin olunub. Sosial-siyasi islahatların davamlı olaraq həyata keçirilməsi, qanunvericilik bazasının zənginləşdirilməsi, vətəndaş cəmiyyəti və hüquqi dövlətin inkişafına maksimum əlverişli şəraitin yaradılması, möhkəm təməllərə söykənən ictimai-siyasi sabitliyin təmin olunması və digər nailiyyətlər müasir müstəqil Azərbaycanın gerçəkliklərini təşkil edir. Prezident İlham Əliyev düşünülmüş islahatları və müdrik qərarları ilə həyatımıza yeni dinamika gətirib, Azərbaycanı dünyanın inkişaf edən ölkələri sırasına çıxarıb. Çünki, onun siyasətinin mərkəzində insan amili dayanır, amalı qurub-yaratmaq, xalqını daha xoş günə, daha firavan həyata qovuşdurmaqdır.

Azərbaycan beynəlxalq arenada söz sahibinə çevrilir xalqın maraqlarına xidmət edən siyasət azərbaycanı iqtisadi cəhətdən güclü özünü təmin edən rəqabətdavamlı ölkəyə çevrilib. Aparılan islahatların nəticəsi kimi bu gün bizlərə böyük təcrübə tələb edən yarışlar həvale olunur. Azərbaycan bir tək formula bir ilə deyil, bir çox beynəlxalq yarışlara da təşkilatşılıq qabiliyyətini göstərmişdir. Azərbaycan dünyanın tanınmış idman ölkələrindən birinə çevrilməkdədir. Ölkədə keçirilən Formula-1 və digər beynəlxalq yarışlar ölkəmizi dünyada tanıdır. Bu cür beynəlxalq yarışlara təşkilatçılıq etməsi onu göstərir ki, ölkəmiz beynəlxalq aləmdə öz layiqli yerini tutmuşdu. Formula -1 kimi mötəbər yarışları hər bir ölkəyə kəçirməyə nəsib olmur. Formula1 Bakı gran prisinə sadəcə yarış kimi baxmaq düzgün deyil. Bu yarış olmaqla yanaşı 100 milyonlarla insana Azərbaycan haqqında geniş məlumat verir və mədəniyyətimizin, turizim potensialımızın pulsuz reklam deməkdir. Bununda nəticəsi olaraq son bir neçə ildə Azərbaycana gələn tutistlərin sayı ildən ilə artmaqdadır və buda milyardlarla manat pul deməkdir. Bu cür yarışlar Azərbaycanın turizm potensialının inkişafında xüsusi rol oynayır və ölkəmizin yaxın gələcəydə turizm mərkəzinə çevrilməsinə şərait yaradır. Və o da məlumdur ki, bu cür yarışlar təhlükəsiz, sabit ölkələrdə keçirilir. Azərbaycan dünyanın ən təhlükəsiz, sabit ölkəsi kimi Formula 1 yarışına evsahibliyi etdi. Cənab Prezidentimiz çıxışında vurğuladı ki, bu cür yarışların  Bakıda keçirilməsi Azərbaycanda gedən inkişaf prosesləri ilə bağlı məlumatların dünyada yayılması işinə xidməti böyükdür. Yarışın Azərbaycanda keçirilməsi bizim tarixinailiyyətimizdir, bu yarış bir daha Azərbaycanın güclü dövlət olduğunu sübut etdi. Ölkəmiz iqtisadi cəhətdən inkişaf edir. Təkcə regionda deyil,dünyada tanınıriq. Artıq kosmik ölkələr sırasındayıq.Cənab İ.Əliyevin rəhbərliyi iləAzərbaycan işiqlı gələcəyə doğru gedir.  Dünyada gedən dərin iqtisadi və maliyyə böhranına baxmayaraq Azərbaycan öz iqtisadiyyatını bu böhranın yaratdığı mənfi meyillərdən maksimum dərəcədə qorumağa çalışır.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında KİV-in İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun maliyyə dəstəyilə çap edilmişdir

Maraqlı xəbərləri Olaylar.Az Facebook səhifəmizdən izləyin.

Şərh yaz:

DİGƏR XƏBƏRLƏR